Tu podaj tekst alternatywny

W naszej Przychodni możecie Państwo skorzystać również z bezpłatnej opieki stomatologicznej w ramach NFZ. Udzielamy świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz świadczenia ogólnostomatologiczne.
Aby skorzystać z naszych usług w ramach NFZ należy:

1. Umówić się na wizytę
telefonicznie lub osobiście

2. Okazać dowód osobisty
(adres zamieszkania oraz PESEL)

3. Okazać ważny dokument
świadczący o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym